ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 2015 to July 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Mar 14, 2015 to July 14, 2015 Moderate Growth and Success (55 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ വളരെ ശക്തമായ കൈവരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിന്ന് അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ജോലി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒതുക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി സന്തോഷം ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അത് ഇടപെടുകയും വിവാഹം ഒരു വലിയ സമയം അല്ല.
പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക. ഓപ്ഷനുകൾ വ്യാപാരികൾ മോശം ഭാഗ്യം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണും. നിങ്ങൾ ലാഭം കാണാൻ പോലും, അതു ജീവിച്ചത് ഷോർട്ട് ചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.