ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 2016 to Aug 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 Modest Recovery (50 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഈ സമയത്ത് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വലിയ വീണ്ടെടുക്കൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ ചെന്നു നിങ്ങൾ ചില ആശ്വാസം നൽകും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴും അതു ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നല്ല സമയം അല്ല. നിങ്ങൾ separted എങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമായ ആക്കും ശേഷം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ചേരുന്നത് ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രതീക്ഷാപൂർവം ഓഗസ്റ്റ് 2016 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ചേരുന്ന തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കഴിയും.
ലോങ് പ്രമോഷനുകൾ വൈകും നേടാനുള്ള തുടരും കാത്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനം, ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയുടെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കയറി നീക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ഒരു challengin സമയം പോകുന്ന. ബിസിനസ് ജനങ്ങൾക്കും കച്ചവടക്കാരന്റെ നഷ്ടം നേരിടാൻ contine ചെയ്യും. ഊഹക്കച്ചവട നിക്ഷേപം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.