ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jun 2017 to Sep 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 Excellent Time (60 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ അതിന്റെ ഊർജ്ജ നില തിരിച്ചുപിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ 4th sthanam തിരികെ ചലിക്കുന്ന മുതൽ, ശനിയുടെ അതു എന്നിരുന്നാലും വ്യാഴത്തിന് നല്ല സ്ഥാനത്താണ്, വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഇതിനകം നിങ്ങൾക്ക് മീതെ വേണം ജനുവരി 2017 അവശേഷിക്കുന്നു ചുമതലകൾ ഓഫ് പൂർത്തിയാകും. ശനിയുടെ ചില നിലനിൽക്കുന്ന ഇഫക്റ്റുകൾ അടക്കിവാഴുന്നത് തുടരും. ആ പുറമെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ധനകാര്യം ന് ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ കാണും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കരിയറില് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും.
ഞാൻ വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല സ്ഥാനത്ത് പോലും ഓഹരി വിപണിയിൽ നൽകാൻ recommand മനസ്സില്ലായിരുന്നു. ശനിയുടെ ഇഫക്റ്റുകൾ ലാഭം ചെറുതാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടം നൽകാൻ കഴിയും ശേഷം. ശനിയുടെ നല്ല വഹിക്കുന്നില്ല വരുമ്പോൾ ഊഹ വ്യാപാരം പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.