ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 2016 to Aug 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 Early Farewell (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ വഴങ്ങാൻ തുടരും. എന്നിരുന്നാലും ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ Janma ഗുരു വരാനിരിക്കുന്ന പ്രഭാവം ആദ്യകാല യാത്രയയപ്പ് എടുത്തു നിന്നോട് നിർബന്ധപൂർവ്വം വേണ്ടി. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഊഹക്കച്ചവട റിസ്ക് എടുത്തു നാഗപൂരിലേക്ക് ജൂലൈ 2016 വരെ സമയം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സുബ്ബ karyas അപ്രതീക്ഷിത സഫലമായതിന്റെ ഒഴിവാക്കാൻ ജൂലൈ 2016 മുമ്പാകെ നന്നായി സംഭവിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ഒറ്റ എങ്കിൽ, കല്യാണം തീയതി കാലതാമസം ഈ സമയത്ത് വിവാഹം ഉറപ്പുവരുത്തുക ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ, അതു കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം മികച്ച സമയം. നിങ്ങൾ നാമത് പക്ഷം അല്ലാഹു വളരെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും അവധി.
വളരെ വിശ്രമിക്കുന്ന മലിനീകരിച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പണിതു ധനം മലയിൽ കാണാൻ വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വൈവിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് 2016 ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വ്യാപാരികളുടെയും ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ശകുനം ആസ്വദിക്കാൻ തുടരും ജൂലൈ വളരെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജൂലൈ 2016 വരെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.