ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jun 2017 to Sep 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 Excellent Time (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ അതിന്റെ ഊർജ്ജ നില തിരിച്ചുപിടിച്ചു അവൻ നിങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സഹായിക്കും ശേഷം. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും സന്തുഷ്ട വിവാഹം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആരംഭിക്കും. മത്സരം നോക്കുകയും ഇടപഴകുന്നത് ഒരു നല്ല സമയം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 11 ന് ശേഷം ഉടൻ വിവാഹം, 2017 ലവേഴ്സ് അവരുടെ റൊമാൻസ് ആസ്വദിക്കുന്ന തുടങ്ങും ഉറപ്പാക്കുക.
നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമോഷന് മുക്തമായി എങ്കിൽ, ഈ സമയത്ത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. മോണിട്ടറി നേട്ടം സകലനാമത്തിന്നും കാർഡുകളിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയത്ത് ഭൂമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കടന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. വ്യാപാരികളും ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ ശകുനം തിരികെ വരുന്നതു കാണും. എന്നാൽ ഊഹക്കച്ചവട ഓപ്ഷനുകൾ ട്രേഡിങ്ങ് നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണ ആവശ്യമായി വന്നേക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.