ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) (Shani Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Overview

This page is translated through computer program using google translate.ഇത് definitely ഉറപ്പു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറങ്ങും. മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവന്റെ പല മേഖലകളിലും വലിയ ആശ്വാസം കാണും. നിങ്ങൾ ഗുരു പുതിയ orkut ജൂലൈ 2016 ലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 2015 മുതൽ നിങ്ങളുടെ Labha Sthanam ലേക്കായി transiting ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരവും സമയം കാണും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.