ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Work and Career (Shani Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Work and Career

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറവ് ഡബ് ഒരു ജോലി കാരണം വ്യാഴത്തിന്റെ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നവം 28, 2014. മുമ്പ് കിട്ടാതാവുകയും നിങ്ങൾ ഓഫറുകളും ശമ്പള കുറിച്ച് സ്വപ്നം കഴിയും ഈ വർഷം അടുത്ത ദമ്പതികൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നിലകൊള്ളും .


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.