ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Aug 11, 2016 to Jan 26, 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Aug 11, 2016 to Jan 26, 2017 Saturn to dominate with problems (35 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ ശനിയുടെ സംതരണം "ഏറ്റവും മോശം കാലഘട്ടം" ആണ്. നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആകട്ടെ. സംയോജിത നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ ന് 10-ഗൃഹവും ശനിയിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ കഠിനമായ ആയിരിക്കും. ഈ കോമ്പിനേഷനുകളും വളരെ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥലം ധനകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം പതിവിലും അധികം ആയിരിക്കും. മാത്രം നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി പോലും ഈ സമയത്ത് വളരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായിരിക്കണം ചെയ്യും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒരു മത്സരത്തിൽ തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കുക. ഏതെങ്കിലും ആസൂത്രണം സുബ്ബ karyas തീയതി അജ്ഞാതം മാറ്റിവച്ചു ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇയ്യോബ് losting ഒരു ചെറിയ അപകടമുണ്ട്. ഇത് ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ദുരന്തം creatse സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് marekt കടക്കുന്നതു നല്ല സമയം അല്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.