ಶನಿ ಕಾಟ ರಾಶಿ ಫಲ 2017 - 2020 (Shani Gochara Rasi Phala) by KT ಜ್ಯೋತಿಷಿ

Overview

This page is translated through computer program using google translate.


ಶನಿ Peyarchi / Gochar (ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್) ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ panchangam ಪ್ರಕಾರ 2017 12:54 PM ರಂದು IST ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ರಿಂದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Viruchiga ರಾಶಿ) ಗೆ ಧನು ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Dhanushu ರಾಶಿ) ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 23, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ panchangam ಪ್ರಕಾರ 2020 2:09 PM ರಂದು IST ರವರೆಗೆ ಬೇಕಾದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ Peyarchi / Gochar (ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್) ಗುರುವಾರ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಹಿರಿ panchangam ಪ್ರಕಾರ 2017 3:24 PM ರಂದು IST ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ರಿಂದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Viruchiga ರಾಶಿ) ಗೆ ಧನು ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Dhanushu ರಾಶಿ) ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 24, ಲಾಹಿರಿ panchangam ಪ್ರಕಾರ 2020 9:52 ಎಎಮ್ IST ರವರೆಗೆ ಬೇಕಾದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ Peyarchi / Gochar (ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್) ಸೋಮವಾರ 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ Vakya panchangam ಪ್ರಕಾರ 2017 IST ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ರಿಂದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Viruchiga ರಾಶಿ) ಗೆ ಧನು ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Dhanushu ರಾಶಿ) ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು 28 ಮಾರ್ಚ್ Vakya panchangam ಪ್ರಕಾರ 2020 IST ರವರೆಗೆ ಬೇಕಾದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರು Kanidha Panchangam, ಲಾಹಿರಿ Panchangam, ಕೆ.ಪಿ. Panchangam, Vakya panchangam ಹಲವಾರು panchangam ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಪಿ. (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ) panchangam ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2017 ರಂದು ಸ್ಯಾಗಿಟ್ಯಾರಿಯಸ್ ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Dhanushu ರಾಶಿ) ನಿಂದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ (Viruchiga ರಾಶಿ) ನಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ.
2017 to 2020 Saturn Transit Predictions by KT Astrologer

ಜನವರಿ 26, 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2016: Kettai ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಮೂಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 07, 2017 ಜನವರಿ 26, 2017 [Dhanushu ರಾಶಿ]
ಮೂಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ ಗ್ಲುಟೋನಿ: ಜೂನ್ 22, 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 07, 2017 [Dhanushu ರಾಶಿ]
26 ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ಜೂನ್ 22, 2017: Kettai ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ಆಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2017 ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2017: Kettai ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಮೂಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ: ಮಾರ್ಚ್ 02, 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2017 [Dhanushu ರಾಶಿ]
ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2018 ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 02, 2018: Pooradam ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಜೂನ್ 06, 2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 2018: Pooradam ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2018 ಜೂನ್ 06, 2018: ಮೂಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ನವೆಂಬರ್ 27, 2018 ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2018: ಮೂಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2019 ನವೆಂಬರ್ 27, 2018: Pooradam ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2019 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 2019: Pooradam ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ ಗ್ಲುಟೋನಿ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2019: Pooradam ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಜನವರಿ 23, 2020 ಸೆಕ್ಷನ್ 26, 2019: Uthiraadam ಸ್ಟಾರ್ ಶನಿಯ
ಶನಿ ಜನವರಿ 26, 2017 ರಂದು Dhanushu ರಾಶಿ (ಧನು ರಾಶಿ) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈನ್ ತೆರಳಲು ಮುಂದಿನ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ "ಅಧಿ Saram" ಅಥವಾ ಶನಿಯ ವೇಗವಾಗಿ ಚಳುವಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 07, 2017 Dhanushu ರಾಶಿ (ಧನು ರಾಶಿ) ಮೇಲೆ ಬದಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಗತಿಯ ಮತ್ತು, ಜೂ 22 ಮತ್ತೆ Viruchiga ರಾಶಿ (ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ) ಸರಿಸಿ 2017 ಈಗಿನಿಂದ ಶನಿ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2017 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

God bless you!
Written by KT Astrologer
WhatsApp +1-510-470-4161


Meena Rasi (ಮೀನ ರಾಶಿ)

Mesha Rasi (ಮೇಷ ರಾಶಿ)

Vrushabh Rasi (ವೃಷಭ ರಾಶಿ)

Mithuna Rasi (ಮಿಥುನ ರಾಶಿ)

Kumbha Rasi (ಕುಂಭ ರಾಶಿ)

Karka Rasi (ಕರ್ಕ ರಾಶಿ)

Makara Rasi (ಮಕರ ರಾಶಿ)

Simha Rasi (ಸಿಂಹ ರಾಶಿ)

Dhanu Rasi (ಧನು ರಾಶಿ)

Vrushchika Rasi (ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ)

Tula Rasi (ತುಲಾ ರಾಶಿ)

Kanya Rasi (ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.