2019 May ಮೇ ರಾಶಿ ಫಲ Rasi Phala for Simha Rasi (ಸಿಂಹ ರಾಶಿ)
Click here for Latest Updates in YouTube

Overview

Read 2023 - 2025 Saturn Transit Predictions in Google Play.
Click here to buy this book in Amazon

ನಿಮ್ಮ 9 ನೇ ಮನೆಯ ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂರ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಮೇ 15, 2019 ರ ನಂತರ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ 5 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ Rx ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತರುತ್ತಾನೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯ ಸ್ಟಾನಾ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸುದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.Prev Topic

Next Topic

Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only.

Content copyright 2010-2023. Betelgeuse LLC. All rights reserved.