2019 October ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಾಶಿ ಫಲ Rasi Phala for Mesha Rasi (ಮೇಷ ರಾಶಿ)

Overview


ನಿಮ್ಮ 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ಈ ತಿಂಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ 4 ನೇ ಮನೆಯ ರಾಹು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. 8 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ 6 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವು ಈ ತಿಂಗಳ ಏಕೈಕ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2019 ರವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2019 ರವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ, ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 4, 2019 ರಂದು ಮುಂಬರುವ ಗುರು ಸಾಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. .

Prev Topic

Next Topic

Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only.

Content copyright 2010-2023. Betelgeuse LLC. All rights reserved.