2021 January ಜನವರಿ Business and Secondary Income ರಾಶಿ ಫಲ Rasi Phala for Dhanu Rasi (ಧನು ರಾಶಿ)
Click here for Latest Updates in YouTube

Business and Secondary Income

Read 2023 - 2025 Saturn Transit Predictions in Google Play.
Click here to buy this book in Amazon

ನೀವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಿಂಗಳೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಾಡುವ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಹಾ ದಶಾವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ.Prev Topic

Next Topic

Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only.

Content copyright 2010-2023. Betelgeuse LLC. All rights reserved.