Sudarshana Maha Mantra Lyrics

 

Sudarshana Maha Mantra Lyrics

 

Om Shreem Hreem Kleem
Krishnaaya Govindaaya
Gopeejana vallabhaaya

 

Paraya Param Purushaaya Paramathmaney
Para Karma Manthra Yanthra Thantra
Owshadha Visha Aabhichara Astra Shastraani
Samhara Samhara Mrithyur Mochaya Mochaya!


Om Namo Bhagavathey Maha Sudarshanaaya
Om Prom Reem Rum
Deepthrey Jwaala Pareethaya
Sarwa Dhikshobhana Karaaya
Hoom Phat Para Brahmaney
Param Jyothishey Swaaha!

 

Om Namo Bhagavathey Sudarshanaaya
Om Namo Bhagavathey Maha Sudarshanaaya
Maha Chakraya Maha Jwalaaya
Sarva Roga Prashamanaya
Karma Bandha Vimochanaya
Paadaathi Mastha Paryantham
Vaada Janitha Rogaan
Pitha Janitha Rogaan
Shlesma Janitha Rogaan
Daathu sankalikoth bhava
Naanaa Vikaara Rogaan
Nasaya Nasaya
Prasamaya Prasamaya
Aarogiyam Dehi Dehi
Om Sahas rara Hum Phat Swaha!

I have given here the list of dosams and remedies.