വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Overview

This page is translated through computer program using google translate.


ഇപ്പോൾ വ്യാഴം വിശിഷ്ടം പിന്തുണ എടുക്കാനോ, നിങ്ങളുടെ 8 വീട്ടിൽ ന് ശനിയുടെ malefic ഇഫക്റ്റുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉടൻ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വളരെ കഠിനമായ ലഭിക്കും. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക്, ആരോഗ്യം, കുടുംബം, തൊഴില്, ബിസിനസ്സ്, ധനകാര്യം, ധനം മാനേജ്മെന്റ് നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താനിനി വളരെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും, ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഏതെങ്കിലും വളർച്ചയ്ക്ക് നോക്കാതെ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ സമയമായി. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിലവിലെ നിലയിൽ താമസിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, ആ നിങ്ങൾക്കു മഹത്തായ ഭാഗ്യം തന്നെ.

Jupiter Transit (Guru Peyarchi) 2016 to 2017 Horoscope by KT Astrologer for Aries Moon Sign


പോലുള്ള മോഷണം, കുട നയം - വളരെ നല്ല മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, കാർ വിസ്തൃതി, പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക. അവരുടെ ജോലി പരിരക്ഷിക്കാൻ മതിയായ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ശ്രദ്ധിക്കു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.