വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാഴം, ശനി, ചൊവ്വയും രാഹുവിന്റെ നല്ല സ്ഥാനത്ത് വരിവരിയായി എന്നു അണി, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം തുടച്ചു കഴിയുന്ന നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ലഭിക്കും. ഇതും പുറത്തു വരും തന്നെ സസന്തോഷം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും ആളുകൾ വിട്ടുമാറാത്ത വിഷാദം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആരംഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം അളവ് വളരെ ഉയർന്ന ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പോലും പല മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം തളരുമ്പോൾ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. സ്പോർട്സ് വ്യക്തി അതിലൂടെ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടുതൽ ശ്രുതിയെ നേടുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പോലും ചെറിയ പ്രവൃത്തി ഇഴയും ലളിതമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ, പഞ്ചസാര, ബിപി ലെവൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഫാസ്റ്റ് പ്രതികരിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ നിലവിലെ സംതരണം നിങ്ങളെ നേടുകയും ശബ്ദ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഉറപ്പാക്കുക തന്നെ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.