വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) റെമഡീസ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

നിലവിലുള്ള / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


1. ജനുവരി 2017 മുതൽ ജൂൺ 2017 നോൺ-Veg ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
2. കഴിയുന്നത്ര പോലെ സകാത്ത് ചെയ്ക.
3. കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുക യജമാനനായ ബാലാജി.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.