വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Aug 11, 2016, സെപ്റ്റം 20 2016 കലർത്തി ഫലങ്ങൾ (35/100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ബാധിക്കില്ല ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം മൂലകാരണം തിരിച്ചറിയാൻ ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി സെന്റർ സൈൻ അപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യും. നല്ല വശത്ത്, ഇണയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങുമെന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പരിസ്ഥിതി വളരെ നല്ലത് ലഭിക്കും.
നിർഭാഗ്യവശാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ് വെച്ചു ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. അതു സംഭവിച്ചാൽ എങ്കിൽ, അത് വ്യാഴത്തിന് നിങ്ങൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. വൃത്തികേടും ഇല്ലെങ്കില്, മാനസികമായി ജോലി മാറ്റം ഒരുക്കത്തിലാണ് സമയമാണ്. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ കൂടുതൽ വിജയ നേടുകയും എതിരാളികൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. കാര്യങ്ങൾ ഈ 6 ആഴ്ചകളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ കടന്നു ഫലവത്തായില്ല, പക്ഷേ അതു സമീപഭാവിയിൽ സംഭവിക്കും.
malefic ഗ്രഹങ്ങൾ അണി benefic വ്യാഴത്തിന്റെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കാലയളവിൽ ആധിപത്യമുള്ള ശേഷം യാത്ര ഉപദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവുകളും പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലെവൽ ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ തന്നെ എന്നതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക നല്ലതു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.