വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Aug 11, 2016, സെപ്റ്റം 20 2016 ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ (35/100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇണയുടെ ചില്ലറ തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തുടങ്ങും, കൈകാര്യം. .വിധി പരമാനന്ദം അഭാവം ഉണ്ടാകും. പുതുതായി വിവാഹം ദമ്പതികൾക്ക് ധാരാളം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ലവേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ജീവിതത്തിൽ കാണാതായ റൊമാൻസ് കാണും. ഈ 6 ആഴ്ചയിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ നോക്കി നന്നല്ല. ഇത് ഏതെങ്കിലും സുബ്ബ karyas നടത്താനുള്ള ഒരു മോശം സമയം.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ബാധിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വാർത്ത. എന്നാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫറുകളും ശമ്പള പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചെലവുകളുടെ മുകളിലേക്കു നീക്കിയാൽ കാക്കും. അതു പോലും പണം കടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോ റിസ്ക് വാങ്ങുന്നതും നല്ലത്. നിങ്ങൾ വ്യവഹാര വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫലമായി പണം വലിയ തുക നഷ്ടപ്പെടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ഓഫ് കരുതരുത്. പ്രൊഫഷണൽ വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ വളരെ മോശം സമയം തന്നെ. ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ, പകൽ കച്ചവടക്കാർ ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ നഷ്ടം കൈവരിക്കും തന്നെ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.