2016 പുതുവർഷ Remedies Rasi Phalam - Kumbham (കുംഭ)

Warnings / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


1. ശനിയാഴ്ചകളിൽ നോൺ-വെജിടേരീയന്സ് ഭക്ഷണവും സന്ദർശിക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
2. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, വയസോ വികലാംഗ സഹായിക്കുക.
3. കേൾക്കുകയോ ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ ഹനുമാൻ Chalisa ഓതികേൾപിക്കുന്നു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.