2016 പുതുവർഷ April to Aug 2016 Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

April 25 to Aug 25 Sudden Debacle (35 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ബന്ധു സുഹൃത്തുക്കളും ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഇണ കൂടെ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വാദങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ആരംഭിക്കും. മൊത്തത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ നല്ല ബന്ധം സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണം. ഏതെങ്കിലും .വിധി പരമാനന്ദം കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നല്ല സമയം അല്ല. പുതിയ ദമ്പതികൾ അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വഴി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കാര്യം പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അത് കൈകാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിന്ന് പോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ 3rd കക്ഷി ഉപദേശം ശ്രമിക്കുക.
ഈ കാലഘട്ടം അമിതമായ സൃഷ്ടി ലോഡ് ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയവുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു കഴിയും. നിങ്ങൾ വിപുലീകൃത മണിക്കൂർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം, അത് അസൈൻ ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ദുഷ്കരമായിരിക്കും. രാഹുവിന്റെ മറച്ചിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കളുടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം തൊഴിൽ നഷ്ടം സാധ്യതയില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വേലയിൽ ജീവിതം ബാലൻസ് ധാരാളം ബാധിച്ചു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, അത് വൈകും ചെയ്യും. ഈ കാലഘട്ടം ബിസിനസ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരയുന്ന ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ നിസാരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ നഷ്ടമാകും കഠിനമായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ചെയ്യും.
ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം വളരെ മോശമായ അന്വേഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നേരെ നീങ്ങും, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും അപേക്ഷ ഉടനെ നിരസിക്കപ്പെട്ടത് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കൂടുതൽ Apr സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളായ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കാൻ പണം സൂക്ഷിക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിത കടം പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു പരിഭ്രാന്തി ലഭിക്കും. കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകുക കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ചൂതാട്ട അടിമയായി അല്ലെങ്കിൽ ഊഹക്കച്ചവട ഓപ്ഷനുകൾ ട്രേഡിങ്ങ് നേടുകയും ചെയ്യരുത്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉണ്ടായേക്കാം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.