2016 പുതുവർഷ Work / Career Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

Work / Career

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതി ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചടികൾ ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല നോക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ 6 വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ 7 അരമനയും രാഹുവിന്റെ ന് വ്യാഴം, നിങ്ങളുടെ കരിയറില് നല്ലവണ്ണം പ്രകാശിക്കും കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമോഷന് കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കും. ഇത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ഒരു നല്ല സമയം. പുതിയ ഓഫർ കെട്ടി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളും ഇൻ നല്ല ശമ്പളം പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മറച്ച രാഷ്ട്രീയവും പ്രവൃത്തി സമ്മർദം മിതമായ തന്നെ ഇല്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.