2016 പുതുവർഷ Work / Career Rasi Phalam - Kanni (കന്നി)

Work / Career

This page is translated through computer program using google translate.


ലോംഗ് ഓഫറുകളും ശമ്പള ഈ വർഷം സംഭവിക്കും കാത്തിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ പോകാം. നിങ്ങൾ ശരിയായ പ്രവൃത്തി ജീവൻ ബാലൻസ് ലഭിക്കും. നിലവിൽ ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ Poorva Irrational ആയ sthanam aspecting, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവിലും കൂടുതൽ പ്രവാസികളെ ഉണ്ടാകും. വളരെ നന്നായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുറപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മതി പ്രശസ്തിയും അതുപോലെ പണി സ്ഥലം നേടുന്നതിന് ഈ ഭാഗ്യമായി വർഷക്കാലത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.