2016 പുതുവർഷ Jan 2016 to March 2016 Rasi Phalam - Thulam (തുലാം)

Jan 01 to March 26 Health and Family Problems (40 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ന്യൂ ഇയർ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യത്തെ തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. അനാവശ്യ പിരിമുറുക്കം ഭയം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മസാലകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പ്രലോഭനം. നിങ്ങൾ തൊണ്ട വേദന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, തണുത്ത, അലർജി ആൻഡ് പനി സഹിക്കേണ്ടിവരും. ആശുപത്രി സന്ദർശനത്തിന്റെ ദമ്പതികൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുക ചെയ്തേക്കും.
നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാധിച്ചു ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇണ ഗുരുതരമായ തർക്കങ്ങൾ തെളിവുകള് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രാഹുവിന്റെ നിങ്ങൾ പരിധിവരെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ രാഹുവിന്റെ എന്ന benefic ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച കാക്കുന്നതോ വ്യവഹാര ഉണ്ടെങ്കിലോ, കാര്യങ്ങൾ ഡ്രാഗ് കൂടാതെ അനുഗ്രഹം പോകാം പാടില്ല. .വിധി പരമാനന്ദം അഭാവം ഉണ്ടാകും എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞിനെ ഊരുവാന് ഒരു വലിയ സമയം. സിംഗിൾ മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഹാർഡ് സമയം കണ്ടെത്തും. ലവേഴ്സ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും റൊമാൻസ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു കാണും! നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര യാത്ര ഒഴിവാക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് അധിക മണിക്കൂർ ഇടുന്നതു അതുപോലെ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ എന്ന ദമ്പതികൾ യാഗം വളരെ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ചൂടായ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഠിനപ്രയത്നത്തെ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കും. ഓഫറുകളും ശമ്പള കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. അതു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറാൻ സുരക്ഷിതമല്ല. ബിസിനസ് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ ചെയ്യന്നു കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ കാറിനെ വളരെ നല്ല ഡീലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ശേഷം അധിക ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. ബിസിനസ് യാത്രാ കൂടുതൽ ചെലവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവാസികളെ തരാതെയും കഴിയില്ല.
ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം, നിക്ഷേപാവശ്യങ്ങൾ മോശം അന്വേഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചെലവുകൾ, മെഡിക്കൽ, കാറും ഹോം റിപ്പയർ ചെലവുകൾ കാണും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ചെന്നു അനാവശ്യ കാലതാമസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്തംഭിക്കുന്ന ചെയ്യും സമയം അംഗീകരിക്കുകയും പാടില്ല. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം ഇടയാക്കും ശേഷം ഓഹരി വിപണിയിൽ കടക്കുന്നു ഓഫ് കരുതരുത്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.