2016 പുതുവർഷ Sep 2016 to Dec 2016 Rasi Phalam - Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Sep 20 to Dec 31 Significant Growth and Success (75 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ, മാർസ് നല്ല നിലയിലാണ് ശനിയുടെ ഈ കാലയളവിൽ ദുർബലമായ പോകുന്നതുവരെ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം ധാരാളം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യ തിരികെ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയകൾ കടന്നു പോയി, നിങ്ങൾക്ക് വേദന വരും.
ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധം മികച്ച സമയം പോകുന്ന. നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നല്ല മികവാണു് നേടും തുടർന്ന് റീയൂണിയൻ സംസാരിക്കാവുന്ന ആഴ്ച ദമ്പതികൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ സമയം 2016 യോഗ്യരായ ദമ്പതിമാരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ഭാഗ്യവതി ലഭിക്കും നവം ആൻഡ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന .വിധി പരമാനന്ദം വേണ്ടി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. ലവേഴ്സ് അവർ ബന്ധം ഇപ്പോഴും എങ്കിൽ, റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങളുടെ മത്സരം കണ്ടെത്താൻ മുന്നോട്ട് പോന്നു. ഒരു കാലം ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ശുഭ karyas, നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ബ്രേക്ക് തരും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.