രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Family, Love and Relationship (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Family, Love and Relationship

This page is translated through computer program using google translate.


ലവേഴ്സ് സെപ്റ്റംബർ 2016 മുതലുള്ള റൊമാൻസ് നല്ല സമയം. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ ഒരു പൊരുത്തം തിരയുന്ന പല ശുഭ karya ഫംഗ്ഷനുകളും ഒക്ടോബർ 2016 ഓഗസ്റ്റ് 2017 നും കാണിക്കേണ്ടതാണ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.