രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Jan 31, 2016 to Apr 03, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Jan 31, 2016 to Apr 03, 2016 Very Good Recovery (65 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ പോകയിൽ കാത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാത്രി വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ക്രമേണ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ആരോഗ്യ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് മാർച്ച് 2016 മാസത്തിൽ സൗണ്ട് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര യാത്ര ഒഴിവാക്കുക പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അപകടങ്ങൾ കാർഡുകളിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ശേഷം. നിങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ making എങ്കിൽ, ട്രാൻസിറ്റ് വിസ നിയമപ്രകാരം പാസ്പോർട്ട്, വിസ സാധുത തീയതി പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ഇണയുടെ കൂടെ ബന്ധം ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ Asthama sthanam കാരണം ചൊവ്വയുടെ ഇണയുടെ ചില ചൂടായ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 2016 ലവേഴ്സ് മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുടുംബം രാഷ്ട്രീയം കഴിയില്ല വരെ മറ്റുവിധത്തിൽ കാത്തിരിക്കുക, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ലിന്റെ ബേബി ആസൂത്രണം പോന്നു.
ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഓഫർ നേടുകയും പുതിയ കമ്പനിയിൽ ചേരും. നിനക്ക് സമയത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വിജയികൾ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധം മിനുസമാർന്ന വന്നേക്കാം നിങ്ങൾ ചൂടായ വാദങ്ങൾ വഴി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ 2015. ബിസിനസ് ജനങ്ങളുടെ അവസാന 3 മാസം ചില പുതിയ പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ലഭിക്കും നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം കാണാൻ കഴിയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട തിരയുന്ന.
നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ഈ കാലയളവിൽ വളരെ മിക്സഡ് നോക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും പ്രയോഗം വേഗത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്, കാർ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവുകൾ അപ്പ് എയ്യും. തിടുക്കത്തില് വഴി നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങള് പണം നഷ്ടമാകും. പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ശേഷം ഓഹരി വിപണി നിക്ഷേപം നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.