രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 Success and Happiness (75 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരു വലിയ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. ഇതു നല്ല മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ലെവൽ വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇണ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ഒരു നല്ല സമയം .വിധി ഒരനുഗ്രഹമാണ്. യോഗ്യരായ ദമ്പതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയോട് ഭാഗ്യവതി ലഭിക്കും. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും.
ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ കരിയറില് വളരെ നല്ല പ്രവാസികളെ നൽകാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ, ഒരു ജോലി മാറ്റം തിരയുന്ന എങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് ഇപ്പോൾ ആക്കും. പുതിയ ഓഫർ വളരെ മാന്യമായ തിരയുന്ന ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ശനിയുടെ പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ശേഷം വിശിഷ്ടം വന്നേക്കാം. ലോംഗ് ഓഫറുകളും ശമ്പള ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം കാത്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ പോകാം. നിങ്ങളുടെ മാനേജർമാർ, സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മിനുസമാർന്ന ബന്ധത്തിനു ചെയ്യും.
ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വളരെ നല്ല സമയം ഒപ്പം പുതിയ കരാറുകൾ ഡീലുകൾക്കുമൊപ്പം സൈൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം വേഗം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഫണ്ടിംഗ് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത മെഡിക്കൽ യാത്രാ ചെലവ് കുറവും പുതിയ വർദ്ധിച്ച വരുമാനം സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യും, Apr കുറയ്ക്കാനുള്ള വാമിംഗ് മുതലായവ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓഹരി നിക്ഷേപം മാന്യമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.