ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 Excellent Time (75 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ സമയത്ത് ശബ്ദം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരു അവസാനം വന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കൂടെ ചേരാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടു .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും ഒരു വലിയ സമയം. ലവേഴ്സ് അവരുടെ റൊമാൻസ് ന് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ യോഗ്യമായ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല മത്സരം കണ്ടെത്തും. യോഗ്യരായ ദമ്പതികൾക്ക് പുറമേ കുട്ടിയോട് ഭാഗ്യവതി ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ ജോലി നഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉറപ്പായി അതു ലഭിക്കും. ശനിയുടെ വളരെ നല്ല സ്ഥാനക്കാരായ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധനകാര്യ വലിയ വിജയം കാണാൻ കഴിയും. പ്രമോഷൻ വളരെ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. ഇത് ഓഹരി വിപണിയിൽ കടക്കുന്നതു നല്ല സമയം ബിസിനസ്സ് ആളുകളെയും കച്ചവടക്കാർ ഒരുപാട് പ്രകാശിക്കും. മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ കാലയളവിൽ വിശിഷ്ടം നോക്കുന്നു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.