ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) July 14, 2015 to Sep 14, 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

July 14, 2015 to Sep 14, 2015 Your testing period begins (60 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ നിന്റെ നേരെ പ്ലേ ആരംഭിക്കും മുതൽ, അതു നിങ്ങളുടെ ബാധിക്കുന്ന ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് frquent സന്ദർശനവേളയിൽ ഡോക്ടറുടെ സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ സാവധാനം ചില ഇണയുടെ മറ്റ് കുടുംബവുമായി അടുത്ത തപ്പി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളുടേത് ഒരു തെറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം അസന്തുഷ്ടനാക്കി ആകേണ്ടതിന്നു. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒറ്റ നല്ലതു.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ സമയത്ത് ചില തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. നിലവിലെ തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും മനസ്സില്ലായിരുന്നു. ഓഫറുകളുടെ മാത്രം ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ദ്രാവക ആസ്തികൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കണം. അതു documentations വളരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണങ്ങളാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ബാങ്ക് വായ്പകൾക്ക് ബാധകമാവില്ല. മലമ്പുഴ ഈശ്വരൻ സെപ്റ്റം 2015 മുതൽ സുൻ പലിശ നിരക്ക് നൽകേണ്ടിവരും നിങ്ങളെ സമയത്തിന് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാം ഉറപ്പാക്കുക. സമ്പത്ത് മുടിഞ്ഞു ചെറുതായി കാർഡുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശേഷം ഓഹരി വിപണിയിലെ ഊഹ വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.