ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jan 26, 2017 to Jun 22, 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Jan 26, 2017 to Jun 22, 2017 Setback (55 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് Dhanushu Rasi കയറി ശനിയുടെ സാധാരണ ട്രാൻസിറ്റ് അല്ല. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ 2nd വീട്ടിൽ ന് ശനിയുടെ ഈ 5 മാസം, Janma സാനി നിങ്ങളെ ആദ്യകാല യാത്രയയപ്പ് തരും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ശനിയുടെ വ്യാഴവും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാനം ഇല്ല. ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ നല്ല ഇവന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുഭ karyas പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ ഇറങ്ങും. ചില സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം റീ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത ആസ്തികൾ liquidating വഴി സാധ്യത.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.